Senast uppdaterad: 2023-11-07

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats och våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer gällande lagstiftning för dataskydd, inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Insamlade uppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du gör en beställning, registrerar dig på vår webbplats eller kommunicerar med oss. De uppgifter vi kan samla in inkluderar namn, kontaktinformation, leveransadress och betalningsinformation.

2. Användning av uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att behandla beställningar, leverera produkter, hantera kundrelationer och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Dina uppgifter kan också användas för att kommunicera med dig angående beställningar och erbjudanden.

3. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Endast behöriga personer har tillgång till dina uppgifter.

4. Delning av uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter, såsom betalningsleverantörer och transportörer, enbart för ändamål som är nödvändiga för att utföra våra tjänster.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

6. Lagringsperiod

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy, samt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera vår integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår webbplats och träder i kraft vid publicering.

8. Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

Berggatan 8, 825 32 Iggesund Sverige  

+4670-78 34 991,  info@ofaiko.se

Vi uppskattar din förtroende för oss och är dedikerade till att skydda din integritet. Tack för att du har valt att använda våra tjänster.

of Aiko AB genom Jeanette Wilfer